Ingeborg Bennink Ontwerp & Advies  
op het snijvlak tussen de(kunst)historische-, educatie-,
ontwerp-, erfgoed-, cultuur- en welzijnssector 
+31 (0)6 41 60 30 70 ingeborg@ingeborgbennink.nl 

ingeborg -  ontwerp  -  advies  -  workshops - cv & contact