advies

Ingeborg Bennink Ontwerp & Advies  
op het snijvlak tussen de(kunst)historische-, educatie-,
ontwerp-, erfgoed-, cultuur- en welzijnssector
+31 (0)6 41 60 30 70 ingeborg@ingeborgbennink.nl  

ingeborg -  ontwerp  -  advies  -  workshops - cv & contact  

advies
Vanuit mijn achtergrond als ontwerper en historicus, maar nog sterker
vanuit mijn persoonlijke interesse en ervaring, geef ik aan diverse
cross- en interdisciplinaire projecten advies en verzorg ik de uitvoering.
Waar u de samenwerkingen aan wilt gaan met een andere sector, een
creatief grens- en sectoroverschrijdend project wilt opzetten, of anderzijds
advies in wilt winnen van een creatief en doortastend persoon, hoor ik het graag.