ingeborg

Ingeborg Bennink Ontwerp & Advies 
op het snijvlak tussen de(kunst)historische-, educatie-,
ontwerp-, erfgoed-, cultuur- en welzijnssector
+31 (0)6 41 60 30 70 ingeborg@ingeborgbennink.nl 

ingeborg -  ontwerp  -  advies  -  workshops - cv & contact  

ingeborg 
Mijn professionele kennis en persoonlijke interesses liggen bij projecten die zich
op het snijvlak tussen de (kunst)historische-, ontwerp-, erfgoed- en cultuursector
bevinden. Mijn achtergrond, netwerk en ervaring in deze sectoren bieden mij de
kans deze verschillende vakgebieden te overtuigen van nieuwe samenwerkingen
en kruisbestuiving. De schakel die ik kan vormen als interdisciplinair, analytisch
en communicatief persoon, zorgen voor energieke, toepasbare en inspirerende
adviezen en projecten geschikt voor verschillende organisaties en personen.