ontwerp

Ingeborg Bennink Ontwerp & Advies  
op het snijvlak tussen de(kunst)historische-, educatie-,
ontwerp-, erfgoed-, cultuur- en welzijnssector
+31 (0)6 41 60 30 70 ingeborg@ingeborgbennink.nl 

ingeborg -  ontwerp  -  advies  -  workshops - cv & contact  

ontwerp cultuur educatie
Met veel betrokkenheid ontwerp ik verrassende educatieve programma's
in de kunst- cultuur- en erfgoedsector. Zowel een cross-mediale
invalshoek alsook aandacht voor uw organisatie doelstellingen en het
curriculum van PO en VO zijn hierbij inspiratie.  

(grafisch) ontwerp
Ontwerpen is luisteren, vertalen en vertellen.
Mooie beelden met een boodschap; eigentijds en
op eigen wijze gebracht. Wat wilt u vertellen?
Niet alleen visuele uitingen maar als u wilt ook
communicatie adviezen over off- en online identiteit!