workshops

Ingeborg Bennink Ontwerp & Advies  
op het snijvlak tussen de(kunst)historische-, educatie-,
ontwerp-, erfgoed-, cultuur- en welzijnssector
+31 (0)6 41 60 30 70 ingeborg@ingeborgbennink.nl

ingeborg -  ontwerp  -  advies  -  workshops - cv & contact  

workshops
Met veel plezier en met de overtuiging dat iedereen met net dat juiste zetje
en met een frisse blik op zijn eigen kunnen, weten en persoonlijkheid tot de
grootste nieuwe inzichten en ideeën kan komen, heb ik verschillende
workshops en presentaties gegeven. Reflectie en prikkelende voorbeelden
zorgen voor onverwachte effecten en bijzondere kennismaking met nieuwe
mogelijkheden. Kortom: op maat verzorgde workshops en actieve presentaties.
Inspirerende workshops waarbij uw onderzoeksvraag/ wens/ probleemstelling
het uitgangspunt vormt. Aangevuld met verrassende onderwerpen,
praktijkvoorbeelden en samenwerkingsmogelijkheden. Op een bijzondere locatie,
in uw eigen omgeving, Utrecht, Groningen, elders in het land of...online! 

o.a.: Creatieve workshops in het basis- en voortgezet onderwijs
Workshop/presentatie: "Jongeren over uw (erfgoed)vloer"
Rondleidingen: "Historie is ook jouw toekomst!"